Penafian

Pihak Rakan Medik tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang ditanggung pembaca akibat daripada penggunaan maklumat yang diberikan dalam laman ini. Segala maklumat yang disediakan dalam laman ini adalah benar semasa tarikh penerbitan. Maklumat semasa mungkin berubah dan pihak Rakan Medik berkuasa sepenuhnya untuk memastikan fakta yang dikeluarkan adalah benar dan akan meminda kandungan laman ini tanpa mengeluarkan notis kepada sesiapa pun.